Predstavničko tijelo

Članovi Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica

Vijećnici HDZ-a:

 1. Tomislav Jagić, mag.ing.sliv. – predsjednik Općinskog vijeća,
 2. Marija Kucjenić – zamjenica predsjednika Općinskog vijeća,
 3. Krunoslav Zdunić,
 4. Miroslav Matić,
 5. Goran Švaganović,
 6. Ivan Antolović.

Vijećnici Kandidacijske liste Grupe birača:

 1. Ružica Vukovac, dipl.iur.,
 2. Josip Glavačević, bacc.ing.techn.aliment.,
 3. Zdenka Knežević, dr.med.,
 4. Mato Mikleušević,
 5. Anamarija Budimir,
 6. Željko Matić.

Vijećnik HSS-a:

 1. Ivan Stojšić, univ.bacc.ing.el.
0