Predstavničko tijelo

Članovi Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica

 Vijećnici Kandidacijske liste Grupe birača:

 1. Marica Hosu – predsjednica Općinskog vijeća,
 2. Dragan Babić – potpredsjednik Općinskog vijeća,
 3. Mario Jurić,
 4. Mario Radičević,
 5. Ivica Pandurević,
 6. Vesna Vidić,
 7. Darko Mandura.

Vijećnici HDZ-a:

 1. Zvonimir Šimunović,
 2. Pavo Babić,
 3. Slaven Vidaković,
 4. Mato Radičević.

Vijećnica HDSSB-a:

 1. Jelena Mijatović,

Vijećnica HSP-AS:

 1. Svjetlana Zečević
0