Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Temeljem članka 21. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) Općina Velika Kopanica objavljuje da tijekom 2011. godine nije sklapala ugovore o javnoj nabavi niti okvirne sporazume.


(June 9, 2015)
ZAHTJEV-ZA-ZAUZIMANJE-JAVNE-POVRŠINE-U-SVRHU-ODRŽAVANJA-MANIFESTACIJE.doc download View | Download
Categories: Komunalna djelatnost

(June 9, 2015)
ZAHTJEV-ZA-PROMJENU-OBVEZNIKA-PLAĆANJA-KOMUNALNE-NAKNADE-ZA-STAMBENI-PROSTOR.doc download View | Download
Categories: Komunalna djelatnost

(June 9, 2015)
ZAHTJEV-ZA-PROMJENU-OBVEZNIKA-PLAĆANJA-KOMUNALNE-NAKNADE-ZA-POSLOVNI-PROSTOR.doc download View | Download
Categories: Komunalna djelatnost

(June 9, 2015)
ZAHTJEV-ZA-POSTAVLJANJE-ILI-ZADRŽAVANJE-PANOA-REKLAMNOG-SADRŽAJA.doc download View | Download
Categories: Komunalna djelatnost

(June 9, 2015)
ZAHTJEV-ZA-OSLOBAĐANJE-OD-OBVEZE-PLAĆANJA-KOMUNALNE-NAKNADE.doc download View | Download
Categories: Komunalna djelatnost

(June 9, 2015)
ZAHTJEV-ZA-ODOBRENJE-ZAUZIMANJA-JAVNE-POVRŠINE-U-SVRHU-ODLAGANJA-GRAĐEVINSKOG-MATERIJALA.doc download View | Download
Categories: Komunalna djelatnost

(June 9, 2015)
ZAHTJEV-ZA-ODOBRENJE-ZA-PROLAZ-VOZILOM-RADI-PRILAZA-GRADILIŠTU.doc download View | Download
Categories: Komunalna djelatnost

(June 9, 2015)
ZAHTJEV-ZA-IZDAVANJE-PRESLIKA-RJEŠENJA-KOMUNALNE-NAKNADE.doc download View | Download
Categories: Komunalna djelatnost

(June 9, 2015)
PODACI-ZA-UTVRĐIVANJE-OBVEZE-PLAĆANJA-KOMUNALNE-NAKNADE-I-NAKNADE-ZA-UREĐENJE-VODA.doc download View | Download
Categories: Komunalna djelatnost

(June 9, 2015)
obavijest_o_nepostojanju_sukoba_interesa_velika_kopanica1.pdf download View | Download
Categories: Javna nabava