VELIKA KOPANICA

Zakon o zaštiti životinja

Zakonske odredbe
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

 

OPĆINA VELIKA KOPANICA

Jedinstveni upravni odjel