VELIKA KOPANICA

Zakon o zaštiti životinja

Zakonske odredbe

Općina Velika Kopanica poziva sve registrirane udruge, klubove, organizacije, pravne osobe koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u  području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti, a imaju sjedište na području Općine Velika Kopanica ili okupljaju članstvo s područja Općine, da se prijave na financijsku podršku iz Proračuna Općine Velika Kopanica.

Udruge se sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti na programe/projekte koji unaprjeđuju kvalitetu života i socijalnu koheziju u Općini Velika Kopanica za sljedeća prioritetna područja:

 Sport

Kultura

Ostale društvene djelatnosti

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je registrirana na području Općine Velika Kopanica ili okuplja članstvo s područja Općine, a koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Javnog natječaja, koja je programski usmjerena na rad u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti (sukladno prioritetnim područjima) što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 385.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je  11. ožujka 2019. godine.

 

Apeliramo na udruge koje će se prijaviti na Javni natječaj da prilikom pripreme prijave detaljno prouče Upute za prijavitelje.

 

OPĆINA VELIKA KOPANICA