VELIKA KOPANICA

Zakon o zaštiti životinja

Zakonske odredbe

NAZIV PROJEKTA: WIFI4EU

VODEĆI PARTNERI: Općina Velika Kopanica

OSTALI PARTNERI: /

VRIJEDNOST PROJEKTA: 15.000 eura

IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE VELIKA KOPANICA: 15.000 eura

EU SUFINANCIRANJE:100%

VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: od srpnja 2019. do siječnja 2021. godine

AKTIVNOST NA PROJEKTU: Općini Velika Kopanica dodijeljen je vaučer za izgradnju WIFI mreže na području općine Velika Kopanica. Prema projektu planirano je izgraditi do 10 vanjskih točki za pristup internetu.

 

Putem natječaja WiFi4EU Općina Velika Kopanica je dobila 15.000 eura za razvoj bežične mreže. Wi-Fi pristupne točke postavljene su na području Općine Velika Kopanica na 10 lokacija i to:

WiFi4EU je program Europske komisije čija je svrha promicati uvođenje besplatnog Wi-Fi-a za stanovnike i posjetitelje europskih gradova i sela. Cilj je projekta osigurati brzu internetsku vezu u gradskim i ruralnim područjima, u parkovima, trgovima, javnim, kulturnim i zdravstvenim ustanovama, ali i poticanje razvoja i promicanja digitalnih usluga u lokalnim tijelima. Uvođenjem besplatnih pristupnih točaka povećava se vidljivost lokalnih zajednica te se zadovoljavaju potrebe i lokalnog stanovništva i posjetitelja.

 

Kako možete pristupiti besplatnoj WIFI pristupnoj točki: