JAVNI POZIV: Prijavite građevine koje sadrže azbest

Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Kopanica temeljem članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13 i 73/17 – pročišćeni tekst) i članka 30. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br. 69/16), objavljuje:

 

JAVNI POZIV

vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi

ugrađen azbest kao građevni materijal

 

            Pozivaju se vlasnici ili korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Općine Velika Kopanica, da sukladno odredbi članka 18. Stavak 1. ...

Opširnije →
0

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Velika Kopanica za 2019.g.

Općina Velika Kopanica je u pripremi prijedloga Proračuna Općine Velika Koparica za 2019.godinu temeljem odredbi Zakona o proračunu (,,Narodne novine” br. 87108, 136112 i 15/15) i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019.-202I. (http://www.mfin.hr/hr/upute-za-izradu-proracuna-jlprs-arhiva) Ministarstva financija.
Želja nam je da u procesu kreiranja Proračuna Općine Velika Kopanica za 2019.godinu, kao našeg najvažnijeg financijsko-planskog dokumenta, uključiti što veći broj zainteresiranih građana kako bi u konačnici dobili što kvalitetniji prijedlog Proračuna.
Stoga pozivamo sve građane ...

Opširnije →
0

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 2019. godinu

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime ...

Opširnije →
0

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj: 25/13 i 85/15) i članka 46. Statuta Općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 9/09, 5/13, 3/18 i 11/18), Općinski načelnik Općine Velika Kopanica dana 22. listopada 2018. godine donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga odluke o vrijednosti boda komunalne naknade na području Općine Velika Kopanica, prema tekstu u privitku. Nacrt prijedloga odluke javno se objavljuje na službenim internetskim stranicama Općine Velika Kopanica, radi savjetovanja ...

Opširnije →
0
Page 7 of 12 «...56789...»