Zahtjev za oslobađanje plaćanja komunalne naknade – korisnici zajamčene minimalne naknade, odnosno oni koji ostvaruju pravo na socijalnu skrb

Temeljem članka 20. Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 24/18.) u pojedinačnim slučajevima i na zahtjev obveznika može se odobriti oslobađanje plaćanja komunalne naknade (potpuno ili djelomično) u tekućoj godini za stambeni prostor koji koriste za stanovanje obveznici koji primaju minimalnu zajamčenu naknadu po odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, odnosno oni obveznici koji ostvaruju pravo na socijalnu skrb.

Ovim putem pozivamo mještane koji su korisnici Centra za socijalnu skrb da podnesu zahtjev za oslobođenje ...

Opširnije →
0

Obavijest tvrtke “Runolist” d.o.o. o rasporedu odvoza komunalnog otpada

Tvrtka “Runolist” d.o.o. obavještava mještane Općine velika Kopanica da u srijedu 01.01.2020. godine, odnosno na Novu godinu, neće biti prikupljanja komunalnog otpada. Sljedeće prikupljanje u naseljima Velika Kopanica, Beravci (uključujući i Ulicu Crno Selo) i Kupina obavit će se u četvrtak 02.01.2020. godine, te dalje svakog idućeg tjedna po redovnom rasporedu.

 

“Runolist” d.o.o. Vrpolje

Opširnije →
0

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Adaptacija i uređenje zgrade Vatrogasnog doma (P+1) u Beravcima, 1. faza

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave svoje ponude sukladno Pozivu na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Adaptacija i uređenje zgrade Vatrogasnog doma (P+1) u Beravcima, 1. faza.

U privitku ovog poziva (ovdje dolje) možete preuzeti slijedeću dokumentaciju vezanu uz gornji Poziv:
– poziv na dostavu ponude (nalazi se u dokumentu “Poziv_na_dostavu_ponuda_vatrogasni_dom_Beravci”),
– ponudbeni list (nalazi se u dokumentu “Poziv_na_dostavu_ponuda_vatrogasni_dom_Beravci”),
– izjava o nekažnjavanju (nalazi se u dokumentu “Poziv_na_dostavu_ponuda_vatrogasni_dom_Beravci”),
– troškovnik (nalazi se u dokumentu “Troškovnik_vatrogasni_dom_Beravci”).

 

OPĆINA VELIKA KOPANICA

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka javne ...

Opširnije →
0

Obavijest – preventivna deratizacija na području Općine Velika Kopanica

Obavještavaju se mještani Općine Velika Kopanica da će djelatnici tvrtke Eco Energy d.o.o. iz Slavonskog Broda provoditi preventivnu deratizaciju na području Općine Velika Kopanica u periodu od 03.10. do 07.10.2019.g. prema slijedećem rasporedu:

03.10.2019. – provodit će se sustavna deratizacija u naseljima Divoševci, Kupina i Beravci.

04.10.2019. – provodit će se sustavna deratizacija u naselju Velika Kopanica (osim Ulice Ivana Filipovića).

07.10.2019. – provodit će se sustavna deratizacija u naseljima Mala Kopanica i Velika Kopanica – Ulica Ivana Filipovića.

Tijekom radnog tjedna provoditi će ...

Opširnije →
0

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji su se prijavili na Javni natječaj za prijam osoba na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Kopanica na radno mjesto komunalnog djelatnika, održati će se u četvrtak 25. srpnja 2019. godine u 9,00 h u prostorijama Općine Velika Kopanica. 

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja

Opširnije →
0

Javni natječaj za prijam osoba na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Kopanica

Na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Velika Kopanica na radno mjesto komunalnog djelatnika primaju se tri (3) osobe. 

Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“, tj do 18. srpnja 2019. godine, s naznakom: „Javni natječaj – komunalni djelatnik – NE OTVARATI“, na adresu: Općina Velika Kopanica, Vladimira Nazora ...

Opširnije →
0

Zabrana uporabe herbicida na javnim površinama

Obavještavaju se mještani Općine Velika Kopanica da je zabranjena uporaba herbicida na javnim površinama.

HERBICIDI su sredstva za zaštitu bilja namijenjena suzbijanju ili zaustavljanju rasta štetnih biljaka-korova.

Sve osobe za koje se utvrdi da su javne površine tretirali herbicidima biti će prijavljeni poljoprivrednoj inspekciji.

 

OPĆINA VELIKA KOPANICA

Opširnije →
0

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 26.6.2019. godine Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Predmet sufinanciranja su:

– sustavi s kotlovima na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva

– sustavi s dizalicom topline

– sustavi sa sunčanim toplinskim pretvaračima.

Više informacija možete pronaći ovdje ili na telefonima: 01/5391-848, 01/5391-957, 01/6448-446.

 

 

 

 

Opširnije →
0
Page 1 of 5 12345