Savjetovanje za Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za razdoblje od 2018. do 2022. godine

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za razdoblje od 2018. do 2022. godine,

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi ...

Opširnije →
0
Page 3 of 5 12345