Obavijest udrugama (neprofitnim organizacijama) o dostavi financijskih izvještaja za 2019. godinu

Udruge (neprofitne organizacije) čiji su programi/projekti tijekom 2019. godine sufinancirani iz Proračuna Općine Velika Kopanica, dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekta/programa i utrošenim financijskim sredstvima.

Mole se udruge (neprofitne organizacije) da do 31. siječnja 2020. godine u Općinu Velika Kopanica na adresu Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica, dostave popunjene obrasce opisnog i financijskog izvještaja radi izvještavanja o provedbi svojih programa/projekta i utrošenim sredstvima u 2019. godini sukladno sklopljenim ugovorima.

Izvještaji se dostavljaju u papirnatom ...

Opširnije →
0

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte javnih potreba u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti Općine Velika Kopanica za 2019. godinu

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u području sporta, kulture, ostalih društvenih djelatnosti Općine Velika Kopanica za 2019.godinu raspisao je općinski načelnik dana 7. veljače 2019.g, a rok za dostavu prijava je bio 11. ožujak 2019.g. Sukladno predmetnom Javnom natječaju, financirat će se projekti/programi navedeni u Odluci o odobravanju financijskih sredstava.

Udruge čiji će programi/projekti biti financirani će biti pozvane na potpisivanje Ugovora.

Podsjećamo da je prilikom ...

Opširnije →
0

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti Općine Velika Kopanica za 2019. godinu

Općina Velika Kopanica poziva sve registrirane udruge, klubove, organizacije, pravne osobe koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u  području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti, a imaju sjedište na području Općine Velika Kopanica ili okupljaju članstvo s područja Općine, da se prijave na financijsku podršku iz Proračuna Općine Velika Kopanica.

Udruge se sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti na programe/projekte koji unaprjeđuju kvalitetu života i socijalnu koheziju u Općini Velika Kopanica ...

Opširnije →
0

Obavijest udrugama (neprofitnim organizacijama) o dostavi financijskih izvještaja za 2018.godinu

Udruge (neprofitne organizacije) čiji su programi/projekti tijekom 2018. godine sufinancirani iz Proračuna Općine Velika Kopanica, dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekta/programa i utrošenim financijskim sredstvima.

Mole se udruge (neprofitne organizacije) da do 31. siječnja 2019. godine u Općinu Velika Kopanica na adresu Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica, dostave popunjene obrasce opisnog i financijskog izvještaja radi izvještavanja o provedbi svojih programa/projekta i utrošenim sredstvima u 2018. godini sukladno sklopljenim ugovorima.

Izvještaji se dostavljaju u papirnatom obliku ovjereni potpisom i ...

Opširnije →
0

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte javnih potreba u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti Općine Velika Kopanica za 2018.godinu

Temeljem članka 46. Statuta Općine Velika Kopanica (,,Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.9/09,5/13 i 3/18) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Velika Kopanica, načelnik Općine Velika Kopanica donio je dana 20. ožujka 2018.godine Odluku o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte javnih potreba u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti Općine Velika Kopanica za 2018.godinu.

 

Općinski načelnik

Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tehn.

Opširnije →
0

Javni natječaj u 2018.g. za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Velika Kopanica

Općina Velika Kopanica poziva sve registrirane udruge, klubove, organizacije, pravne osobe koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u  području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti, a imaju sjedište na području Općine Velika Kopanica ili okupljaju članstvo s područja Općine, da se prijave na financijsku podršku iz Proračuna Općine Velika Kopanica.

Opširnije →

0

Popis udruga

 • Vatrogasna zajednica općine Velika Kopanica
 • DVD Velika Kopanica
 • DVD Beravci
 • DVD Divoševci
 • DVD Mala Kopanica
 • KUD „Ivan Filipović“ Velika Kopanica
 • KUD „Ivan Goran Kovačić“ Beravci
 • KUD „Mladost“ Divoševci
 • KUD „Kupina“ Kupina
 • NK „Posavina“ Velika Kopanica
 • NK „Raketa“ Beravci
 • NK „Mladost“ Divoševci
 • NK „Posavac“ Kupina
 • Nogometni veterani „Velika Kopanica“ Velika Kopanica
 • Nogometni veterani „Divoševci“ Divoševci
 • MNK „Velika Kopanica“
 • Lovačko društvo „Vir“ Velika Kopanica
 • Sreljačka udruga „Kopanica“ Velika Kopanica
 • Streljačko društvo „Fazan“ Beravci
 • Šahovski klub „Kopanica“ Velika Kopanica
 • Športsko ribolovna udruga „Linjak“ Velika Kopanica
 • Udruga umirovljenika Općine Velika Kopanica
 • Udruga žena Općine ...
Opširnije →
0
Page 1 of 2 12