Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte javnih potreba u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti Općine Velika Kopanica za 2018.godinu

Temeljem članka 46. Statuta Općine Velika Kopanica (,,Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.9/09,5/13 i 3/18) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Velika Kopanica, načelnik Općine Velika Kopanica donio je dana 20. ožujka 2018.godine Odluku o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte javnih potreba u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti Općine Velika Kopanica za 2018.godinu.

 

Općinski načelnik

Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tehn.

Opširnije →
0

Registracija traktora i poljoprivrednih prikolica

Obavještavaju se mještani Općine Velika Kopanica da će “SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI” d.o.o. i “CROATIA OSIGURANJE” d.d. obavljati registraciju traktora i poljoprivrednih prikolica dana 07.03.2018.g. (srijeda) u prostorijama Općine Velika Kopanica (vjenčana sala), Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica.

 

Voditelj STP-a: Franjo Stanić

Opširnije →
0

Savjetovanje za Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za razdoblje od 2018. do 2022. godine

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za razdoblje od 2018. do 2022. godine,

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi ...

Opširnije →
0

Savjetovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Kopanica za razdoblje 2017.-2022.

Obavještava se zainteresirana javnost da je u postupku izrada Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Kopanica za razdoblje 2017. – 2022. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dati zaključno sa 30. ožujka 2018.godine, a sve informacije o načinu sudjelovanja i uvid u prijedlog Plana mogu se izvršiti na službenoj internet stranici Općine www.velikakopanica.hr  ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica.

 

 

Općina Velika Kopanica

Jedinstveni upravni odjel

Opširnije →
0
Page 7 of 8 «...45678