Javni natječaj u 2018.g. za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Velika Kopanica

Općina Velika Kopanica poziva sve registrirane udruge, klubove, organizacije, pravne osobe koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u  području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti, a imaju sjedište na području Općine Velika Kopanica ili okupljaju članstvo s područja Općine, da se prijave na financijsku podršku iz Proračuna Općine Velika Kopanica.

Opširnije →

0

Udruge – Obavijest neprofitnim organizacijama o predaji godišnjih izvješća

Od 01. siječnja 2015. godine sve neprofitne organizacije obveznice su sastavljanja i predaje godišnjih financijskih izvještaja, prilagođeno visini prihoda i vrijednosti imovine.

Odgovorne osobe dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekata/programa i utrošenim financijskim sredstvima sufinanciranim iz proračuna Općine Velika Kopanica tijekom 2017. godine.

Člankom 15. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 31/15.), neprofitne organizacije obvezne su davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora dostaviti Obrazac PROR-POT do 28. veljače 2018. godine ( Opširnije →

0
Page 2 of 2 12