Udruge – Obavijest neprofitnim organizacijama o predaji godišnjih izvješća

Od 01. siječnja 2015. godine sve neprofitne organizacije obveznice su sastavljanja i predaje godišnjih financijskih izvještaja, prilagođeno visini prihoda i vrijednosti imovine.

Odgovorne osobe dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekata/programa i utrošenim financijskim sredstvima sufinanciranim iz proračuna Općine Velika Kopanica tijekom 2017. godine.

Člankom 15. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 31/15.), neprofitne organizacije obvezne su davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora dostaviti Obrazac PROR-POT do 28. veljače 2018. godine ( Opširnije →

0