JAVNI POZIV: Prijavite građevine koje sadrže azbest

Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Kopanica temeljem članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13 i 73/17 – pročišćeni tekst) i članka 30. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br. 69/16), objavljuje:

 

JAVNI POZIV

vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi

ugrađen azbest kao građevni materijal

 

            Pozivaju se vlasnici ili korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Općine Velika Kopanica, da sukladno odredbi članka 18. Stavak 1. ...

Opširnije →
0

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Velika Kopanica za 2019.g.

Općina Velika Kopanica je u pripremi prijedloga Proračuna Općine Velika Koparica za 2019.godinu temeljem odredbi Zakona o proračunu (,,Narodne novine” br. 87108, 136112 i 15/15) i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019.-202I. (http://www.mfin.hr/hr/upute-za-izradu-proracuna-jlprs-arhiva) Ministarstva financija.
Želja nam je da u procesu kreiranja Proračuna Općine Velika Kopanica za 2019.godinu, kao našeg najvažnijeg financijsko-planskog dokumenta, uključiti što veći broj zainteresiranih građana kako bi u konačnici dobili što kvalitetniji prijedlog Proračuna.
Stoga pozivamo sve građane ...

Opširnije →
0

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 2019. godinu

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime ...

Opširnije →
0

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj: 25/13 i 85/15) i članka 46. Statuta Općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 9/09, 5/13, 3/18 i 11/18), Općinski načelnik Općine Velika Kopanica dana 22. listopada 2018. godine donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga odluke o vrijednosti boda komunalne naknade na području Općine Velika Kopanica, prema tekstu u privitku. Nacrt prijedloga odluke javno se objavljuje na službenim internetskim stranicama Općine Velika Kopanica, radi savjetovanja ...

Opširnije →
0

Obavijest – preventivna deratizacija na području Općine Velika Kopanica

Obavještavaju se mještani Općine Velika Kopanica da će djelatnici tvrtke Eco Energy d.o.o. iz Slavonskog Broda provoditi preventivnu deratizaciju na području Općine Velika Kopanica u periodu od 25.10. do 29.10.2018.g. prema slijedećem rasporedu:

 

25.10.2018. – naselja Divoševci i Kupina,

26.10.2018. – naselje Velika Kopanica,

29.10.2018. – naselja Mala Kopanica i Beravci.

 

Subotom će se raditi ponavljanje zaključanih domaćinstava.

Plan rada je podložan promjenama u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta.

 

Deratizacija će se provoditi preparatom preparatom Bromotrid žitni mamac, Pestrid d.o.o., Bilje.

Protuotrov je vitamin K.

 

Deratizaciju će provoditi stručno ...

Opširnije →
0

TRGOVINE VIŠE NEĆE RADITI NEDJELJOM I BLAGDANIMA

… i naš se trud isplatio.

Obavještavamo sve mještane Općine Velika Kopanica da od ove nedjelje 14. listopada 2018. godine, kao i za vrijeme blagdana, trgovine, pekarnice i pokretne trgovine na području naše Općine NEĆE RADITI.
Ovim putem se moramo zahvaliti svim vlasnicima trgovačkih lanaca na razumijevanju jer će našim mještankama, a njihovim djelatnicama neradna nedjelja i blagdani puno značiti.

Veliko hvala.

 

Ivan Meteš, općinski načelnik

Opširnije →
0
Page 1 of 2 12