Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti Općine Velika Kopanica za 2020. godinu

Općina Velika Kopanica poziva sve registrirane udruge, klubove, organizacije, pravne osobe koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u  području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti, a imaju sjedište na području Općine Velika Kopanica ili okupljaju članstvo s područja Općine, da se prijave na financijsku podršku iz Proračuna Općine Velika Kopanica.

Udruge se sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti na programe/projekte koji unapređuju kvalitetu života i socijalnu koheziju u Općini Velika Kopanica za sljedeća prioritetna ...

Opširnije →
0