Načelnik: IVAN METEŠ, dipl.ing.preh.teh.
Zamjenik načelnika: BLAŽ ŠOKČEVIĆ, prof.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Marija Lolić, mag.soc.

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica

 

OPĆINA VELIKA KOPANICA

Vladimira Nazora 1

HR – 35221 Velika Kopanica

OIB: 75466648116

IBAN: HR192412009-1847600002 Slatinska banka
MATIČNI BROJ: 2602326

Radno vrijeme: 7,00 – 15,00 sati svaki radni dan (osim vikenda i blagdana)