Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 2024. godinu

* za prelazak na sljedeću stranicu pritisnite strelicu prema dolje