JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU SPORTA, KULTURE I OSTALIH DRUŠTVENIH DJELATNOSTI OPĆINE VELIKA KOPANICA ZA 2022. GODINU

Općina Velika Kopanica poziva sve registrirane udruge, klubove, organizacije, pravne osobe koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u  području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti, a imaju sjedište na području Općine Velika Kopanica ili okupljaju članstvo s područja Općine, da se prijave na financijsku podršku iz Proračuna Općine Velika Kopanica. Udruge se … Nastavi čitati JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU SPORTA, KULTURE I OSTALIH DRUŠTVENIH DJELATNOSTI OPĆINE VELIKA KOPANICA ZA 2022. GODINU