JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA KOPANICA

* za prelazak na sljedeću stranicu pritisnite strelicu prema dolje