JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRORAČUNA OPĆINE VELIKA KOPANICA ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

OPĆINSKI NAČELNIK