ODLUKA o poništenju Oglasa za prijam osobe na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Kopanica na radno mjesto višeg referenta – voditelja projekta

OPĆINA VELIKA KOPANICA