Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – Oglas za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Kopanica