JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Velika Kopanica za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

OPĆINA VELIKA KOPANICA