JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Velika Kopanica za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Javni-poziv-Savjetovanje-u-postupku-donosenja-Proracuna-za-2021.

OPĆINA VELIKA KOPANICA