JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Velika Kopanica za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu