JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Velika Kopanica za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Javni-poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-u-postupku-donosenja-Proracuna-Opcine-Velika-Kopanica-za-2022.-godinu-s-projekcijama-za-2023.-i-2024.-godinu