JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRORAČUNA OPĆINE VELIKA KOPANICA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU