JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRORAČUNA OPĆINE VELIKA KOPANICA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

JAVNI-POZIV-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-u-postupku-donosenja-Proracuna-Opcine-Velika-Kopanica-za-2023.-godinu-s-projekcijama-za-2024.-i-2025.-godinu-1-1.pdf-1