Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o provedbi postupka javne nabave male vrijednosti – Rekonstrukcija dvorišnog dijela općinske zgrade, 1. faza

Općina Velika Kopanica dana 20.7.2020. godine objavljuje dokumentaciju za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u provedbi postupka javne nabave male vrijednosti –  Rekonstrukcija dvorišnog dijela općinske zgrade, 1. faza, sukladno članku 198. stavku3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16). Prethodno savjetovanje trajat će do 25.7.2020. godine. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu … Nastavi čitati Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o provedbi postupka javne nabave male vrijednosti – Rekonstrukcija dvorišnog dijela općinske zgrade, 1. faza