Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o provedbi postupka javne nabave male vrijednosti – Rekonstrukcija dvorišnog dijela općinske zgrade, 1. faza

Općina Velika Kopanica dana 20.7.2020. godine objavljuje dokumentaciju za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u provedbi postupka javne nabave male vrijednosti –  Rekonstrukcija dvorišnog dijela općinske zgrade, 1. faza, sukladno članku 198. stavku3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16). Prethodno savjetovanje trajat će do 25.7.2020. godine. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH ( https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)  dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koje su objavljene.  

OPĆINA VELIKA KOPANICA