Novosti

Financijski izvještaj Općine Velika Kopanica za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018.g.

...

Pročitaj više

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta na području katastarskih općina Velika Kopanica i Beravci

...

Pročitaj više

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti Općine Velika Kopanica za 2019. godinu

...

Pročitaj više

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2019. g. za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Velika Kopanica

...

Pročitaj više

P O Z I V na intervju kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijem osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Kopanica na radno mjesto komunalnog redara/ice

...

Pročitaj više

J A V N I N A T J E Č AJ za prijem osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Kopanica na radno mjesto komunalnog redara/ice

...

Pročitaj više

Dokumenit, odluke, natječaji

Odsjek za komunalno gospodarstvo i gospodarenje prostorom

Povijest općine

Udruge


 

Sjednice Općinskog vijeća

Pravo na pristup informacijama

Nabava