Novosti

Registar imovine Općine Velika Kopanica

...

Pročitaj više

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte javnih potreba u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti Općine Velika Kopanica za 2018.godinu

...

Pročitaj više

Registracija traktora i poljoprivrednih prikolica

...

Pročitaj više

Savjetovanje za Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za razdoblje od 2018. do 2022. godine

...

Pročitaj više

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Kopanica za razdoblje 2017.-2022.godine

...

Pročitaj više

Savjetovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Kopanica za razdoblje 2017.-2022.

...

Pročitaj više

Dokumenit, odluke, natječaji

Odsjek za komunalno gospodarstvo i gospodarenje prostorom

Povijest općine

Udruge


 

</p

Sjednice Općinskog vijeća

Pravo na pristup informacijama