Novosti

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika Kopanica

...

Pročitaj više

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Kopanica

...

Pročitaj više

Registracija traktora i poljoprivrednih prikolica

...

Pročitaj više

Udruge – Obavijest neprofitnim organizacijama o predaji godišnjih izvješća

...

Pročitaj više

Odluka o privremenom financiranju Općine Velika Kopanica za razdoblje od 01.01. do 31.03.2017.god.

...

Pročitaj više

Registracija traktora i poljoprivrednih prikolica

...

Pročitaj više

Dokumenit, odluke, natječaji

Odsjek za komunalno gospodarstvo

Povijest općine

Udruge


 

Sjednice Općinskog vijeća

Pravo na pristup informacijama