Opći podaci

Općina Velika Kopanica jedinica je lokalne samouprave u sastavu Brodsko-posavske županije koja obuhvaća naselja: Velika Kopanica, Beravci, Divoševci, Kupina i Mala Kopanica.

Smještena je u istočnom dijelu Brodsko-posavske  županije. Na istočnom dijelu graniči s općinom Gundinci, na južnom dijelu s općinom Sikirevci, na zapadnom dijelu s općinama Donji Andrijevci i Oprisavci, te na sjevernom dijelu s općinom Vrpolje. Površinom obuhvaća 74,29 km2 što iznosi 3,66% ukupne površine Brodsko-posavske županije. Cijelo područje općine nalazi se u nizinskom dijelu Slavonije i Baranje. Na sjevernom dijelu je omeđeno kanalom Biđ,  dok je na jugu omeđeno rijekom Savom.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Općinu Velika Kopanica nastanjuje 3.308 stanovnika u pet naselja .

Prema tom popisu stanovništva broj stanovnika po naseljima je:

Tablica. Broj stanovnika i broj kućanstava po naseljima u Općini Velika Kopanica prema popisu stanovništva iz 2011. godine (izvor:www.dzs.hr)

Naselje Broj stanovnika Broj kućanstava
Beravci 815 261
Divoševci 296 85
Kupina 269 83
Mala Kopanica 166 53
Velika Kopanica 1.762 559
Ukupno 3.308 1.041

Prostor Općine je smješten uz nekoliko značajnih prometnih koridora te se odvija na slijedećim prometnicama:

  • Autoceste:

A3 – GP Bregana – Zagreb – Slavonski Brod – GP Bajakovo.

  • Državne ceste:

D7 – GP Duboševica – Beli Manastir – Osijek – GP Sl.Šamac.

  • Županijske ceste:

ŽC 4218 – D.Andrijevci (ŽC 4202) – Divoševci – Vel.Kopanica – Gundinci – Babina Greda – Štitar – ŽC 4170,

ŽC 4219 – Divoševci – Kupina – Prnjavor (ŽC 4210).

  • Lokane ceste:

LC 42046 – ŽC 4218 – Mala Kopanica – Novi Grad (ŽC 4210),

LC 42045 – ŽC 4217 – Stružani – Zoljani – Kupina (ŽC 4219).

Sredinom Općine prolazi trasa željezničke pruge u okviru V. prometnog koridora Budimpešta – Ploče, i to magistralna pomoćna željeznička pruga M303 (Strizivojna/Vrpolje – Kopanica/Beravci – Slavonski Šamac).

Klimatske osobine prostora na kojem je smještena Općina odlikuje umjerena kontinentalna klima.