Opći podaci

Općina Velika Kopanica jedinica je lokalne samouprave u sastavu Brodsko-posavske županije koja obuhvaća naselja: Velika Kopanica, Beravci, Divoševci, Kupina i Mala Kopanica.

Smještena je u istočnom dijelu Brodsko-posavske  županije. Na istočnom dijelu graniči s općinom Gundinci, na južnom dijelu s općinom Sikirevci, na zapadnom dijelu s općinama Donji Andrijevci i Oprisavci, te na sjevernom dijelu s općinom Vrpolje. Površinom obuhvaća 74,29 km2 što iznosi 3,66% ukupne površine Brodsko-posavske županije. Cijelo područje općine nalazi se u nizinskom dijelu Slavonije i Baranje. Na sjevernom dijelu je omeđeno kanalom Biđ,  dok je na jugu omeđeno rijekom Savom.

Prema konačnim rezultatima popisa stanovništva iz 2021. godine, Općinu Velika Kopanica nastanjuje 2.621 stanovnika u pet naselja što čini 2,01 % ukupnog stanovništva Brodsko-posavske županije.

Prema tom popisu stanovništva broj stanovnika po naseljima je:

Tablica. Broj stanovnika i broj kućanstava po naseljima u Općini Velika Kopanica prema konačnim rezultatima popisa stanovništva iz 2021. godine (izvor:www.dzs.hr)

Naselje Broj stanovnika Broj kućanstava
Beravci 611 214
Divoševci 262 81
Kupina 206 68
Mala Kopanica 130 44
Velika Kopanica 1.412 490
Ukupno 2.658 897

Prostor Općine je smješten uz nekoliko značajnih prometnih koridora te se odvija na slijedećim prometnicama:

  • Autoceste:

A3 – GP Bregana – Zagreb – Slavonski Brod – GP Bajakovo.

  • Državne ceste:

D7 – GP Duboševica – Beli Manastir – Osijek – GP Sl.Šamac.

  • Županijske ceste:

ŽC 4218 – D.Andrijevci (ŽC 4202) – Divoševci – Vel.Kopanica – Gundinci – Babina Greda – Štitar – ŽC 4170,

ŽC 4219 – Divoševci – Kupina – Prnjavor (ŽC 4210).

  • Lokane ceste:

LC 42046 – ŽC 4218 – Mala Kopanica – Novi Grad (ŽC 4210),

LC 42045 – ŽC 4217 – Stružani – Zoljani – Kupina (ŽC 4219).

Sredinom Općine prolazi trasa željezničke pruge u okviru V. prometnog koridora Budimpešta – Ploče, i to magistralna pomoćna željeznička pruga M303 (Strizivojna/Vrpolje – Kopanica/Beravci – Slavonski Šamac).

Klimatske osobine prostora na kojem je smještena Općina odlikuje umjerena kontinentalna klima.