Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Velika Kopanica je predstavničko tijelo građana i tijelo Općine Velika Kopanica koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Velika Kopanica.
Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan te je Statutom Općine Velika Kopanica određeno da Općinsko vijeće ima 13 (trinaest) članova.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, odnosno mandat člana izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi te svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Temeljem odredbi Statuta Općine Velika Kopanica, Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

SAZIV  2021. – 

Sukladno provedenim izborima za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, održanim 16. svibnja 2021. godine, utvrđen je sljedeći sastav Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica (13 članova):

Vijećnici Hrvatske demokratske zajednice (HDZ):

 1. Tomislav Jagić, mag.ing.sliv. – predsjednik Općinskog vijeća,
 2. Marina Jularić Ergotić, bacc.ing.agr. – zamjenica predsjednika Općinskog vijeća,
 3. Blaž Šokčević, prof.,
 4. Krunoslav Zdunić,
 5. Miroslav Matić,
 6. Ivan Antolović, ing.prom.,
 7. Darko Relota,
 8. Maja Crnolatac, mag.med.tehn.,
 9. Ana Radičević,
 10. Patricija Kurtušić, mag.prim.educ.

Vijećnici Domovinskog pokreta (DP) i Hrvatske seljačke stranke (HSS):

 1. Mijo Filer (DP) – zamjena za Roberta Matasovića, dipl.ing.agr.,
 2. Tomislav Matasović (HSS),
 3. Ivan Stojanović (DP).

_____________________________________________________________________________________________________________

SAZIV  2017. – 2021.

Sukladno provedenim izborima za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, održanim 21. svibnja 2017. godine, utvrđen je sljedeći *sastav Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica:

Vijećnici Hrvatske demokratske zajednice (HDZ):

 1. Tomislav Jagić, mag.ing.sliv. – predsjednik Općinskog vijeća,
 2. Krunoslav Zdunić,
 3. Miroslav Matić,
 4. Ivan Antolović, ing.prom.,
 5. Marina Jularić, bacc.ing.agr.,
 6. Darko Relota.

Vijećnici Kandidacijske liste Grupe birača:

 1. Josip Glavačević, bacc.ing.techn.aliment.,
 2. Zdenka Knežević, dr.med.,
 3. Mato Mikleušević,
 4. Anamarija Budimir,
 5. Željko Matić,
 6. Šimo Kladarić, mag.ing.el. – zamjenik predsjednika Općinskog vijeća.

Vijećnik Hrvatske seljačke stranke (HSS):

 1. Ivan Stojšić, univ.bacc.ing.el.

TEMELJNI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VELIKA KOPANICA

POPIS POSLOVNIH UDJELA VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VELIKA KOPANICA