Obrasci

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Zahtjev za promjenu obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor

Zahtjev za promjenu obveznika plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor

Zahtjev za izdavanje preslike rješenja komunalne naknade

Zahtjev za oslobađanje plaćanja komunalne naknade

Zahtjev za odobrenje prolaza vozilom radi prilaza gradilištu

Zahtjev za odobrenje zauzimanja javne površine u svrhu odlaganja građevinskog materijala

Zahtjev za postavljanje ili zadržavanje panoa reklamnog sadržaja

Zahtjev za zauzimanje javne površine u svrhu održavanja manifestacije

Zahtjev za ostavinsku raspravu za grobno mjesto

Zahtjev za zacjevljenje (zatvaranje) kanalske mreže

LEGALIZACIJA

Zahtjev za obročnim plaćanjem naknade za zadržavanjem zgrada

UGOSTITELJSTVO

Zahtjev za odobravanje produženog radnog vremena u ugostiteljstvu

PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠENJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI

Program mjera – odluka

Mjera 1 – zahtjev

Mjera 2 – zahtjev

Mjera 3 – zahtjev

UČENICI, STUDENTI

NAKNADA ZA ROĐENJE DJETETA

Zahtjev za isplatu novčane naknade za roditelje

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć

SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA