Obrasci

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Obrazac za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda

Zahtjev za promjenu obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor

Zahtjev za promjenu obveznika plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor

Zahtjev za izdavanje preslike rješenja komunalne naknade

Zahtjev za oslobađanje plaćanja komunalne naknade

Zahtjev za odobrenje prolaza vozilom radi prilaza gradilištu

Zahtjev za odobrenje zauzimanja javne površine u svrhu odlaganja građevinskog materijala

Zahtjev za postavljanje ili zadržavanje panoa reklamnog sadržaja

Zahtjev za zauzimanje javne površine u svrhu održavanja manifestacije

Zahtjev za ostavinsku raspravu za grobno mjesto

LEGALIZACIJA

Zahtjev za obročnim plaćanjem naknade za zadržavanjem zgrada

UGOSTITELJSTVO

Zahtjev za odobravanje produženog radnog vremena u ugostiteljstvu