Popis izdanih potvrda za upis zemljišta u ARKOD sustav

Sukladno Preporuci Ministarstva poljoprivrede za rad Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u vezi s evidencijom uporabe zemljišta u ARKOD sustav prema odredbama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (,,Narodne novine“, broj 54/19,126/19 i 147/20)
– u daljnjem tekstu: Preporuka, Općina Velika Kopanica je izdala sljedeće potvrde navedene pod točkama 1., 2. i 5. Preporuke, a popis istih se nalazi u dokumentu dolje.