Popis izdanih potvrda za upis zemljišta u ARKOD sustav

Sukladno Preporuci Ministarstva poljoprivrede za rad Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u vezi s evidencijom uporabe zemljišta u ARKOD sustav prema odredbama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (,,Narodne novine“, broj 54/19,126/19 i 147/20)
– u daljnjem tekstu: Preporuka, kao i članka 2. Pravilnika o Izmjenama i dopunama pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 41/23), Općina Velika Kopanica je izdala sljedeće potvrde, a popis istih se nalazi u dokumentu dolje.