Općinski načelnik

IVAN METEŠ, dipl.ing.preh.tehn. – načelnik Općine Velika Kopanica

BLAŽ ŠOKČEVIĆ, prof. – zamjenik načelnika Općine Velika Kopanica