Projekt “DONA” – DOprinosim i NApredujem, Općina Velika Kopanica

Naziv projekta: Projekt zapošljavanja žena kroz pomoć starijima i nemoćnima

Kodni broj: UP.02.1.1.05.0282.

Vrijednost projekta: 3.276.165,09 kn

Sufinanciranje projekta:  Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u 100 %-tnom iznosu

Nositelj projekta: Općina Velika Kopanica

Nadležna tijela:  Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kao Upravljačko tijelo

Hrvatski zavod za zapošljavanje,  Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije kao Posredničko tijelo razine 2

Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod

Voditeljica projekta: Blaženka Radičević, bacc.oec.

Asistentica na projektu: Marija Kucjenić

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u razdoblju od 2014.-2020.

Trajanje projekta je 28 mjeseci, s tim da žene pružaju pomoć krajnjim korisnicima u trajanju od 23 mjeseca, a izvještajno razdoblje projekta, točnije njegov početak je 22.02.2019. i traje do 22.06.2021. godine.

Kome je ovaj projekt namijenjen?

U prvom redu to su žene (kao ciljna skupina ovog projekta) u nepovoljnom položaju na tržištu rada, pripadnice ranjive skupine kao što su žene starije od 50 godina sa najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, žene sa invaliditetom, žene žrtve obiteljskog nasilja, žene žrtve trgovanja ljudima, beskućnice, liječene ovisnice.

Namijenjen je i krajnjim korisnicima, a to su starije i nemoćne osobe, osobe u nepovoljnom položaju, osobe sa invaliditetom kao i sve ostale osobe koje zbog određenih nedostataka nisu u mogućnosti samostalno obavljati osnovne kućanske poslove kao i brigu o sebi.

Koji je cilj ovog projekta?

 • omogućiti zapošljavanje i obrazovanje žena pripadnica ranjivih skupina niže razine obrazovanja na području Općine Velika Kopanica,
 • unaprijediti i osnažiti radni potencijal teže zapošljivih žena pripadnica ranjivih skupina,
 • povećati im pristup tržištu rada kroz obrazovanje i osposobljavanje,
 • osigurati im osjećaj veće vrijednosti kroz zaposlenje,
 • krajnjim korisnicima omogućiti socijalno uključenje i podizanje razine kvalitete života.

Koje će se aktivnosti provoditi na ovom projektu?

 1.  Zapošljavanje –  17 žena sa područja Općine Velika Kopanica koje su pripadnice ranjive skupine zaposleno je na period od 23 mjeseca, počevši od 3. lipnja, te se skrbe za najmanje 60 krajnjih korisnika.
 2. Obrazovanje/osposobljavanje žena – njih 17 će se prije završetka projekta obrazovati, odnosno osposobiti za zanimanje po izboru, ujedno ono zanimanje koje je trenutno potrebno na tržištu rada, a koje će im omogućiti unaprjeđenje radnih kompetencija za ostatak radnog vijeka kao i priliku za zaposlenje nakon završetka projekta.
 3.  Nabava 17 bicikala koji će im uvelike pomoći u dolasku kod korisnika i lakše i brže obavljanje poslova koji se odnose na odlaske u trgovinu, ljekarnu i sl.
 4.  Pružanje pomoći krajnjim korisnicima, a ta pomoć se odnosi na pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, briga o higijeni korisnika, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovor i druženje, uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.
 5. Osiguranje paketa osnovnih higijenskih potrepština krajnjim korisnicima.
 6.  Kontrola i praćenje rada zaposlenica kroz evidencije rada, te koordinacija između zaposlenica i krajnjih korisnika od strane voditelja i asistenta na projektu.
 7. Provođenje promotivnih aktivnosti i osiguranje vidljivosti ovog projekta.
 8. Slanje Zahtjeva za nadoknadom sredstava svaka 3 mjeseca Posredničkom tijelu razine 2 da bi se opravdala sredstva dobivena za provođenje projekta.

Potpisivanje ugovora o radu
Potpisivanje ugovora o radu

Važne poveznice: