PRPZ u vlasništvu RH

PRILOG KOPIJE KATASTARSKOG PLANA – PK u digitalnom obliku s označenim oblicima raspolaganja:

Općinsko vijeće Općine Velika Kopanica usvojilo je na svojoj 20. sjednici održanoj dana 6. kolovoza 2019. godine Odluku o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Kopanica, te je ista objavljena u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije” br. 16/19.