EKO-FLOR – OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU (TERMINIMA) MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I RECIKLABILNOG OTPADA S PODRUČJA OPĆINE VELIKA KOPANICA U 2024. GODINI

EKO-FLOR-Obavijest-o-prikupljanju-terminima-mijesanog-komunalnog-otpada-i-reciklabilnog-otpada-s-podrucja-Opcine-Velika-Kopanica-u-2024.-godini

* za prelazak na sljedeću stranicu pritisnite strelicu prema dolje