Projekt “DoNa 2”

Naziv projekta: DOprinosim i NApredujem 2 – DONA 2

Kodni broj: UP.02.1.1.16.0303

Ukupna vrijednost projekta: 593.125,00 kn

Sufinanciranje projekta:  Državni proračun Republike Hrvatske (15%) i Europski socijalni fond (85%)

Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda: Općina Velika Kopanica, OIB:75466648116, Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica

Nadležna tijela:  Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, OIB:53969486500, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, kao Upravljačko tijelo (UT), i

Hrvatski zavod za zapošljavanje,  Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, OIB:91547293790, Savska cesta 64, 10000 Zagreb, kao Posredničko tijelo razine 2 (PT2)

Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, OIB:91547293790

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod, OIB:21748116747

Voditelj/ica projekta:  Blaženka Radičević, bacc.oec.

Koordinator/ica projekta: Marija Lolić Butorac, mag.soc.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju Korisniku u skladu s uvjetima utvrđenima u Općim uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Razdoblje provedbe Projekta započinje s datumom zadnjeg potpisa Ugovora te traje 8 mjeseci.

Razdoblje financiranja Projekta započinje stupanjem Ugovora na snagu i završava s datumom kada je izvršena posljednja financijska transakcija između ugovornih Strana,

Razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta je od datuma zadnjeg potpisa Ugovora do 60 dana nakon završetka razdoblja provedbe Projekta.

Važne poveznice: