Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________


  • Savjetovanje o donošenju Prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za razdoblje od 2018. do 2022. godine možete vidjeti ovdje (trajanje od 22.02. do 30.03.2018. godine).