Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima

Općina Velika Kopanica i ove godine je potpisala sporazum o provedbi Projekta “Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” u suradnji s Brodsko-posavskom županijom i Regionalnim centrom za biotehnička istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije. Od ukupne cijene postupka, krajnji korisnici usluge, odnosno poljoprivredna gospodarstva, plaćaju samo 20% ili 78,00 kn po uzorku, dok ostatak snose Brodsko-posavska županija ( 50% ili 195,00 kn po uzorku ) i Općina Velika Kopanica ( 30% ili 117,00 kn po uzorku ).

Projekt obuhvaća slijedeće poslove:

  • osnovnu kemijsku analizu tla s pH u vodi i KCl, sadržaj humusa, lakopristupačni P, lakopristupačni K, sadržaj karbonata i hidrolitičku kiselost;
  • uzimanje uzoraka tla;
  • preporuku gnojidbe po izlaznim parametrima s uključenom preporukom konvencionalne gnojidbe, kalcizaciju, očekivani u odnosu na planirani prinos, kationski izmjenjivački kapacitet, preporuku integrirane i ekološke gnojidbe, relativnu pogodnost tla, N-deficit, rata N-min, potrebu hranjiva za 8 kultura koje mogu doći u plodoredu s očekivanim prinosom te savjete i mišljenja.

 

Krajnji korisnici usluga analize uzorka tla su fizičke i pravne osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava:

  • obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
  • obrtnici, zadruge i trgovačka društva.

 

Stoga, Općina Velika Kopanica poziva sva zainteresirana poljoprivredna gospodarstva koja se žele uključiti u ovaj Projekt da popune dolje priloženi obrazac i dostave ga u Općinu Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica, svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati (pauza od 10,00 do 10,30 sati). Ovaj projekt će se provoditi do 31. prosinca 2019.godine.

Ukoliko dolje priloženi obrazac ne možete preuzeti sa naše web stranice, isti možete dobiti u prostorijama Općine Velika Kopanica.

 

Obrazac:

 

OPĆINA VELIKA KOPANICA