41. Ižimača u organizaciji KUD-a “Ivan Goran Kovačić” iz Beravaca

41. Ižimača