Savjetovanje za Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za razdoblje od 2018. do 2022. godine

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za razdoblje od 2018. do 2022. godine,

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi ...

Opširnije →
0

Savjetovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Kopanica za razdoblje 2017.-2022.

Obavještava se zainteresirana javnost da je u postupku izrada Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Kopanica za razdoblje 2017. – 2022. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dati zaključno sa 30. ožujka 2018.godine, a sve informacije o načinu sudjelovanja i uvid u prijedlog Plana mogu se izvršiti na službenoj internet stranici Općine www.velikakopanica.hr  ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica.

 

 

Općina Velika Kopanica

Jedinstveni upravni odjel

Opširnije →
0

Komunalna naknada – važna obavijest za vlasnike ili korisnike stambenih ili poslovnih prostora

Ovih dana Općina Velika Kopanica vrši dostavu uplatnica za plaćanje komunalne naknade za 2018.g. kao i dostavu opomena za one obveznike koji svoju obvezu nisu izvršili u predviđenom zakonskom roku.

Protiv onih obveznika (vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora) plaćanja komunalne naknade kojima je dostavljena opomena zbog neplaćanja istog,a koji ne izvrše uplatu duga u navedenom roku naznačenom na samoj opomeni, Općina Velika Kopanica morat će pokrenuti postupak prisilne naplate sukladno važećim zakonskim propisima.

Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne ...

Opširnije →
0

Registracija traktora i poljoprivrednih prikolica

Obavještavaju se mještani Općine Velika Kopanica da će “SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI” d.o.o. i “CROATIA OSIGURANJE” d.d. obavljati registraciju traktora i poljoprivrednih prikolica dana 08.02.2018.g. (četvrtak) u prostorijama Općine Velika Kopanica (vjenčana sala), Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica.

 

Voditelj STP-a: Franjo Stanić

Opširnije →
0
Page 1 of 2 12