JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Velika Kopanica za 2019.g.

Općina Velika Kopanica je u pripremi prijedloga Proračuna Općine Velika Koparica za 2019.godinu temeljem odredbi Zakona o proračunu (,,Narodne novine” br. 87108, 136112 i 15/15) i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019.-202I. (http://www.mfin.hr/hr/upute-za-izradu-proracuna-jlprs-arhiva) Ministarstva financija.
Želja nam je da u procesu kreiranja Proračuna Općine Velika Kopanica za 2019.godinu, kao našeg najvažnijeg financijsko-planskog dokumenta, uključiti što veći broj zainteresiranih građana kako bi u konačnici dobili što kvalitetniji prijedlog Proračuna.
Stoga pozivamo sve građane ...

Opširnije →
0

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 2019. godinu

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime ...

Opširnije →
0