Elementarna nepogoda izazvana mrazom

Župan Brodsko-posavske županije, Danijel Marušić je dana 9.svibnja 2016. godine proglasio elementarnu nepogodu izazvanu mrazom na poljoprivrednim kulturama na području gradova Slavonskog Broda i Nove Gradiške te općinama Sikirevci, Oprisavci, Donji Andrijevci, VELIKA KOPANICA i Vrpolje. Na navedenom području rano proljetni mraz prouzročio je štete na vinogradima, voćnjacima, povrtlarskim kulturama na otvorenom i rano zasijanim ratarskim kulturama.
Molimo Vas da u roku od 8 dana, a najkasnije do 17. svibnja podnesete prijave štete od elementarne nepogode na priloženom obrascu.
Prilikom prijave elementarne nepogode potrebno je dostaviti sljedeće podatke:
– Presliku zahtjeva za poticaje iz kojega su vidljive čestice, kulture i površine, a u slučaju štete na voću potrebno je navesti broj stabala voća ili trsova loze
– ili posjedovni list, gdje je vidljiv broj čestica, površina, napisati koja kultura i kod voća navesti broj stabala ili trsova loze
– presliku osobne iskaznice i tekućeg računa.