Javni natječaj u 2018.g. za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Velika Kopanica

Općina Velika Kopanica poziva sve registrirane udruge, klubove, organizacije, pravne osobe koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u  području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti, a imaju sjedište na području Općine Velika Kopanica ili okupljaju članstvo s područja Općine, da se prijave na financijsku podršku iz Proračuna Općine Velika Kopanica.

 

Udruge se sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti na programe/projekte koji unaprjeđuju kvalitetu života i socijalnu koheziju u Općini Velika Kopanica za sljedeća prioritetna područja:

 

 Sport

·         škole sportova za djecu i mladež,

·         sudjelovanje na sportskim natjecanjima i turnirima,

·         lovstvo i ribolovstvo,

·         konjogojstvo.

 

Kultura

·         koji potiču i unaprjeđuju kulturno-umjetnički amaterizam,

·         manifestacije kojima se potiče afirmacija kulturnog identiteta Općine te njegovanje štokavskog  izričaja, običaja i folklora Slavonije,

·         program u glazbenoj i glazbeno – scenskoj djelatnosti,

 

Ostale društvene djelatnosti

·         poboljšanjem uvjeta skrbi o djeci predškolske i školske dobi kroz razne aktivnosti (radionice, igraonice, predavanja, tečajevi i ostaje aktivnosti),

·         programima osoba treće životne dobi (umirovljenici),

·         programi koji su usmjereni ka zaštiti i očuvanju kulturnih i vjerskih dobara,

·         programi koji su usmjereni zaštiti i promicanju tekovina Domovinskog rata.

 

 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 420.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 7. ožujka 2018. godine.

 

Općina Velika Kopanica