Godišnji Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 2020. godinu