Godišnji Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica