Izdavanje Potvrda korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Kopanica u svrhu upisa u ARKOD evidenciju sukladno Preporuci Ministarstva poljoprivrede

Sukladno članku 8. stavak 2. Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (,,Narodne novine“, broj 54/19,126/19 i 147/20) te po Preporuci za rad koju je Ministarstvo poljoprivrede dostavilo Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Preporuka), obavještavaju se korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Kopanica koji su izbrisani iz ARKOD-a, da sukladno točkama 1, 2, i 5 Preporuke mogu u prostorijama Općine Velika Kopanica (Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica) zatražiti potvrdu sukladno navedenim točkama, a u svrhu upisa poljoprivrednih površina u ARKOD evidenciju, a kojom se daje suglasnost za nastavak korištenja/obrađivanja poljoprivrednog zemljišta na rok do jedne godine od datuma izdavanja potvrde.

Popis svih izdanih potvrda Općina Velika Kopanica je dužna objavljivati i redovito ažurirati na svojoj web stranici kao i na oglasnoj ploči te o istom bez odgode, izvijestiti Ministarstvo poljoprivrede.

Ukoliko neka pravna ili fizička osoba obavijesti Općinu Velika Kopanica da osporava izdanu potvrdu, Općina je o istome bez odgode, dužna obavijestiti Agenciju za plaćanja i Ministarstvo poljoprivrede uz dostavu zaprimljene obavijesti.

Općina Velika Kopanica izdaje Potvrde na temelju uredno podnesenog Zahtjeva, a obrazac istog se nalazi u nastavku, kao i obrasci odgovarajućih izjava koje se prilažu zahtjevu.

Zahtjevi se mogu podići i predati svaki radni dan u vremenu od 9,00 do 14,00 sati (pauza od 10,00 do 10,30 sati) u prostorijama Općine Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica.

Uredno popunjeni Zahtjev se može dostaviti i putem elektroničke pošte na adresu [email protected] .

NAPOMENA:

Zahtjev podnose samo oni korisnici poljoprivrednog zemljišta kojima su Ugovori ili već izdane Potvrde istekli (gleda se datum ovjere kod javnog bilježnika kao datum početka korištenja poljoprivrednog zemljišta za Ugovore ili datum izdavanja Potvrde).

Da bi zahtjev bio odobren, odnosno da bi korisnik poljoprivrednog zemljišta dobio potvrdu, mora imati plaćene sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta kao i podmirene sve druge obveze prema Općini Velika Kopanica (komunalna naknada, komunalni doprinos i dr…).

OBRASCI:

*NAPOMENA: u najvećemo broju slučajeva korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH će popunjavati podatke vezane uz točku 3. Zahtjeva kao i Izjavu uz točku 3. Zahtjeva.

OPĆINA VELIKA KOPANICA