Javna rasvjeta – privremena obustava u ulici Ivana Filipovića u Velikoj Kopanici

Obavještavamo sve žitelje u ulici Ivana Filipovića u Velikoj Kopanici da slijedećih nekoliko dana neće raditi javna rasvjeta iz razloga što se dosadašnja mreža prebacuje na stupove koji su postavljeni uz županijsku cestu ŽC4218.

Molimo sve žitelje za strpljenje i razumijevanje, a Općina će učiniti sve kako bi u što kraćem roku došlo do ponovnog uključenja javne rasvjete.

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tehn.